Companie  »   Istoric

Istoric

Publicat la data: 2013-03-24
 

Istoria apei, în Timişoara, se întinde departe în trecut, fiind consemnate sisteme de alimentare ale vechii cetăţi pe la 1600. Despre sistemele moderne putem vorbi însă doar de la începuturile secolului XX, prima staţie de tratare a apei uzate de pe teritoriul României fiind pusă în funcţiune la Timişoara, în 26 octombrie 1912, iar prima uzină de apă a oraşului, în data de 1 iunie 1914. Tot în 1914 s-a înfiinţat Întreprinderea de apă-canal a oraşului Timişoara, denumită pe scurt ACOT, prima formă de organizare a serviciilor publice din ţară. De toate aceste realizări se leagă numele unui tânăr inginer talentat, Stan Vidrighin, care a devenit apoi o personalitate influentă a vremii.

Vă invităm să răsfoiţi aici, pagini din istoria apei Timişoarei şi a companiei care aduce apa în casele timişenilor.  

Aquatim a fost înfiinţată, ca regie autonomă, în data de 1 martie 1991, preluând activitatea şi responsabilităţile structurilor administrative care gestionau serviciile de apă şi de canalizare. La fel ca alte servicii municipale din ţară care vroiau să se desprindă din grupurile de gospodărie locală şi să devină societăţi autonome, durabile şi capabile să se autosusţinăfinanciar, Aquatim a trebuit să se „reinventeze” din mers. Strategia de dezvoltare a urmat câteva repere cheie, comune sectorului de apă din România: schimbarea formei de organizare juridică, accesarea unor surse externe de finanţare pentru investiţiile de anvergură şi extinderea operării la nivel regional. 

Prezentăm mai jos câteva repere importante din istoria serviciilor de apă şi canalizare din Timişoara.

1912 - Timişoara are staţie de epurare. Staţia este proiectată de Stan Vidrighin şi pusă în funcţiune la 26 octombrie.

1914 - Timişoara are uzină de apă. Uzina de apă nr. 1 (în prezent, Staţia de tratare a apei Urseni), pusă în funcţiune la 1 Iunie, tratează şi distribuie apă captată din subteran. Este înfiinţată prima Întreprindere Comunală din ţară (servicii de utilitate publică), administrată în regie proprie.

1916 - Este pusă în funcţiune uzina de apă industrială (în prezent, Staţia de apă industrială).

1959 - O nouă uzină de apă în Timişoara. Uzina de apă nr. 2 captează şi tratează apă din Bega la capacitatea (iniţială) de 115,7 l/s.

1982 - Uzina nr. 2 este extinsă prin construirea la aceeaşi locaţie a Uzinei nr. 4 (în prezent, Staţia de tratare a apei Bega).

1990 - Creşte capacitatea Uzinei nr. 1, prin realizarea unui front nou de captare, cu 40 foraje.

1991 - Este pusă în funcţiune Uzina de apă nr. 5 (în prezent, Staţia de tratare a apei Ronaţ), ca sursă secundară de apă de adâncime.

1995  - Este lansat programul de dezvoltare a serviciilor de utilităţi, Municipal Utilities Development Programme. Bugetul este de 11,9 milioane de dolari, din care jumătate împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Programul are un puternic impact social, prin contorizarea integrală a Timişoarei, încheiată în anul 2002.

2002  - Este semnat Memorandumul de Finanţare pentru programul ISPA de reabilitare a staţiei de epurare şi modernizare a canalizării în Timişoara. Bugetul este de 45 milioane de Euro, din care circa 70% finanţare europeană nerambursabilă.

2003 - Tehnologie performantă de control automat al proceselor, implementată la Staţia de tratare a apei Bega, investiţie realizată din surse Aquatim.

2006 - Este iniţiat un parteneriat de colaborare instituţională între Aquatim şi Departamentul de evacuare şi epurare a apelor uzate din cadrul Primăriei München.

2007 - Este semnat acordul de înfiinţare a unui Centru naţional de competenţă pentru protecţia mediului.

2007 – Este schimbat statului companiei din regie în societate comercială şi are loc extinderea serviciilor în oraşele Deta şi Jimbolia.

2009 – Este înfiinţată Fundaţia Aquademica. Membrii fondatori sunt Aquatim SA şi Departamentul de evacuare şi epurare a apelor uzate din cadrul Primăriei oraşului München. Fundaţia are drept obiectiv dezvoltarea competenţelor profesionale în domeniul protecţiei mediului.

2010 - Are loc extinderea serviciilor în judeţul Timiş. S-au înfiinţat 5 sucursale: Buziaş, Deta, Făget, Jimbolia, Sînnicolau Mare

2011 - În 24 februarie s-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”,  în valoare de 118,87 milioane de Euro, proiect finanţat din Fondul de Coeziune, prin POS Mediu.

2012 - S-au împlinit 100 de ani de la punerea în funcţiune a primei staţii de epurare. Evenimentul aniversar a cuprins conferinţa tehnică internaţională Eco-Impuls, Porţi deschise la Staţia de epurare şi un concert simfonic. Din 26 octombrie 2012, Staţia de epurare a primit numele "Stan Vidrighin".

top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta