Clienți  »   Factura explicată

Factura explicată

Publicat la data: 2013-03-13
 

Aquatim Factura Explicata

Descriere

1.

Br/Ca/Nr. ordine

Codul „Brigadă, Carte, Număr” este codul dumneavoastră de utilizator. Este necesar să-l precizaţi la anumite operaţiuni, de exemplu, dacă transmiteţi telefonic, prin e-mail sau prin completarea formularului de pe site indexul contorului dumneavoastră.

2.

Data scadenţei

Termenul de scadenţă al facturilor Aquatim este de 15 zile de la data emiterii. Vă recomandăm să plătiţi factura în acest termen, pentru a evita aplicarea majorărilor de întârziere, conform legii. Dacă nu aţi achitat factura în termen de cel mult 45 de zile calendaristice de la emiterea facturii, se poate opri furnizarea apei, ajungându-se până la demontarea contorului dumneavoastră de branşament.

3.

Perioada de citire

Contorul dumneavoastră de branşament a fost citit la începutul şi la sfârşitul acestei perioade, rezultând valorile „index vechi” şi „index nou”. Diferenţa între cele două citiri reprezintă consumul de apă pentru care s-a emis factura respectivă.

În cazul asociaţiilor de locatari sau proprietari, este posibil ca perioada noastră de citire să nu corespundă cu perioada de citire a contoarelor de apartament. Recomandăm asociaţiilor să stabilească data citirii contoarelor de apartament cât mai apropiată de data citirii Aquatim, pentru a reduce diferenţele rezultate din citirile contoarelor, diferenţe suportate de către locatari.

4.

Cant. A.N.M

Aceasta reprezintă cantitatea de precipitaţii din luna respectivă şi este stabilită de către Administraţia Naţională de Meteorologie Centrul Meteorologic Regional Banat-Crişana (A.N.C.M.R.). Vedeți aici comunicarea centrului meteo privind cantitatea de precipitaţii din luna precedentă (accesați prin clic pe "cantitatea de precipitații din luna precedentă")

5.

Apă potabilă

Cantitatea de apă rece consumată de dumneavoastră în perioada menţionată este stabilită fie prin citirea contoarelor de branşament, fie prin estimare în funcţie de consumul lunilor precedente. Cu suma din coloana „valoare” de la această rubrică plătiţi serviciul de furnizare a apei potabile prestat de Aquatim.

6.

Canal apă pot. (canalizare)

Cantitatea de apă evacuată de consumatorii casnici la canalizarea oraşului se stabileşte prin calcul şi reprezintă 95% din cantitatea de apă potabilă consumată. Cu suma din coloana „valoare” de la această rubrică plătiţi serviciul de canalizare şi epurare a apei uzate, prestat de Aquatim.

7.

Apa meteo (apa meteorică)

Cantitatea de precipitaţii care este evacuată la canalizare de la adresa stabilită prin contract. Cu suma din coloana „valoare” de la această rubrică NU PLĂTIŢI APA DE PLOAIE, ci serviciul prestat de Aquatim, care include colectarea, transportul şi epurarea apelor meteorice.

Aflaţi detalii despre cum se facturează apa meteorică.

8.

Total factura curentă

Aceasta este suma pe care o aveţi de plătit pentru serviciile prestate de Aquatim în perioada menţionată pe factură. Valoarea rezultă din înmulţirea coloanelor „cantitate” cu „tarif”, aplicarea T.V.A. şi a eventualelor majorări pentru întârzieri în plata facturii anterioare.

9.

Data următoarei citiri/autocitiri

este data în care operatorii noştri vor veni să citească contorul dumneavoastră de branşament în luna următoare acestei facturi. Dacă doriţi să ne transmiteţi indexul contorului, vă recomandăm să o faceţi la o dată cât mai apropiată de aceasta. Dacă apometrul se află pe proprietatea dumneavoastră şi nu ne puteţi asigura lunar accesul, atunci factura se va emite pe baza mediei ultimelor 6 luni de consum iar regularizarea se va face la proxima citire.

Alte precizări:

Pe factură, în dreptul poziţiilor 5-7 pot apărea şi alte prescurtări pentru serviciile prestate, în funcţie de contract. Prezentăm explicaţiile acestora.

A.R. din A.C.M.

Reprezintă apa rece „din” apa caldă menajeră. Aquatim facturează cantitatea de apă furnizată, iar operatorul de energie termică serviciul de încălzire prin care rezultă apa caldă.

Surse proprii

În cazul în care vă alimentaţi cu apă din surse proprii (foraj), atunci veţi plăti doar pentru serviciul de canalizare. Cantitatea de apă evacuată în sistemul public de canalizare este egală cu cantitatea de apă utilizată de la sursa respectivă, citită lunar sau trimestrial de pe contorul montat de dumneavoastră.

Br/Ca/Nr. ordine Data scadenţei Perioada de citire Cant. A.N.M Total factura curentă Data următoarei citiri/autocitiri Apă potabilă Canal apă pot. (canalizare) Apa meteo (apa meteorică)

top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta