Dezvoltare

Aquatim este o societate puternică, dinamică, atentă la confortul şi siguranţa consumatorilor. Tradiţia de sute de ani a alimentării cu apă şi a canalizării din Timişoara obligă societatea să fie conectată la un viitor ce înseamnă dezvoltare permanentă, modernizare şi servicii de cea mai bună calitate.

Despre noi

Societatea Aquatim furnizează servicii de alimentare cu apă şi de canalizare în Timişoara şi mai multe localităţi din judeţul Timiş. Aflați detalii despre aria de operare, obiectivele și activitatea societății, programele de investiții etc.

Echipa managerială

Formula de conducere cu care funcţionează societatea, începând din anul 2006, este organizată pe patru direcţii, coordonate de câte un director executiv. Aceştia se subordonează unui director general.

Date financiare

În această secțiune puteți vedea bugetele de venituri și cheltuieli ale societății.

Politică privind protecția datelor cu caracter personal

Aquatim S.A. este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal cu nr. 22949 și prelucrează aceste date în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Politica de calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă a Aquatim

800x600 Organizaţia noastră doreşte să-şi îmbunătăţească continuu performanţele în domeniul furnizării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare prin controlul impactului activităţilor noastre, prin reducerea impacturilor...

Istoric

Despre sisteme moderne de alimentare cu apă în Timișoara putem vorbi de la începuturile secolului XX. Prima staţie de tratare a apei uzate de pe teritoriul României a fost pusă în funcţiune aici, în 26 octombrie 1912, iar prima uzină de apă a oraşului și-a început activitatea la 1 iunie 1914. De aceste realizări se leagă numele unui inginer talentat, Stan Vidrighin, care a devenit apoi o personalitate influentă a vremii.

Legislaţie

În această secțiune puteți consulta Regulamentul serviciilor publice de apă şi canalizare în localităţile membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Apă-Canal Timiş și legislația specifică.

Publicaţii şi rapoarte

Disponibile pentru vizualizare sau descărcare, în format .pdf, materialele informative publicate de societatea Aquatim, cum ar fi pliante, broşuri, rapoarte anuale...

Informaţii de interes public

Aquatim asigură accesul la informațiile de interes public, prin publicarea acestora pe site-ul societății, afișarea la punctele dedicate și prin intermediul compartimentului comunicare și relații publice, care gestionează solicitările de informații.

Informaţii pentru acţionari și public

Această secţiune este întemeiată în conformitate cu art. 51 din Ordonanţa de Urgenţă 109/2011 şi conţine informaţii care pentru acţionarii societăţii și public.

Practică de specialitate

În această secțiune găsiți detalii și informații utile pentru desfășurarea practicii de specialitate în cadrul departamentelor Aquatim

Semnalarea faptelor de încalcare a legii sau a normelor interne

Informații despre procedura de avertizare asupra neregularităților, fapte prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenţii, ...

 

top